Expectar

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Tel: +48 22 207 2165

Fax: +48 22 213 9167

Email:  info@bonus-system.pl

KRS: 0000359068 | NIP: 7151918573 | REGON: 060636458
Konto bankowe: Bank BZWBK, numer: 54 1090 1056 0000 0001 1416 5745
Kapitał zakładowy: 170.000,00zł (opłacony w całości)

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO